Nasi klienci

Naszymi klientami są :

 

Kutry rybackie ,holowniki,statki,łodzie robocze,łodzie pasażerskie,jachty,łodzie motorowe.