Modenizacja windy trałowej.

Modernizacja polegała na zamontowaniu większego silnika hydraulicznego co zwiększyło jej uciąg.