Budowa wind trałowych pojedyńczych uciąg 4,5 t.

Windy trałowe singlowe.