Przebudowa wciągarki sieciowej

Przebudowa polegała na zamontowaniu silnika hydraulicznego oraz zmiana ścian .