Wykonanie wciągarek sieciowych zgodnie ze zleceniem armatora.

Wciągarki sieciowe o uciągu 6,5 tony na pierwszej warstwie .